Dernek Tüzüğü

İSTANBUL ROMATOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (İRADE) TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

            Madde 1. Derneğin Adı: ‘İSTANBUL  ROMATOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ’dir. Kısaltılması ‘İRADE’ şeklindedir.

            Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

            Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

            Madde 2. Dernek, özellikle romatoloji alanında olmak üzere bilimsel eğitim ve tıbbi araştırmaları desteklemek, romatolojik hastalıkların nedenlerini araştırmak, hastalık mekanizmalarıyla ilgili çalışmalar yapmak, var olan tedavilerin etkinliğini incelemek, hastalık tedavileri için özgün moleküller, ilaç ve aşı geliştirmek, ilgili faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve destek almak hekimleri ve bilim insanlarını özendirmek, bilim insanı yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

            Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Bilimsel eğitim ve tıbbi araştırma faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Ülkemizdeki romatolojik hastalıkların özelliklerini, coğrafi dağılımlarını incelemek, her türlü romatolojik hastalık hakkında ve diğer bilim dallarında, hekimler ve araştırıcılar arasında ortak bilimsel çalışmalar düzenlemek, özendirmek, planlamak ve destekleme faaliyetleri yapmak.
 3. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, sertifika programı ve ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine ulaştırmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, laboratuar aletleri, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 6. İlgili kanun ve mevzuatlara göre, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 7. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, bilimsel toplantılar düzenlemek,
 8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 9. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilip devam ettirilmesi ve derneğin maddi ihtiyaçlarının çözümü amaçları için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal ve laboratuar alet ve gereçleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesisi etmek,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurulabileceği tesisleri kurmak,
 12. Yapılan çalışmaları açıklamak, izlenmesini sağlamak amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası kongre, toplantı, seminer, konferans, kurs ve benzeri faaliyetleri düzenlemek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, üyeler yada uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme, çalışma ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri belirlemek ve bunları süreli veya süresiz her türlü yayın aracı ile yayınlamak, yurt dışındaki aynı amaç doğrultusundaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje temelli ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, yurt dışına eleman göndermek, yurt dışından araştırıcı, eleman, konferans için bilim insanlarını getirmek, bunlar için para ödemek, ödenek ayırmak,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı ‘Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’ hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 15. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile temsilcilik açmak,
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 17. Dernek yetkili organlarının belirlenecek dönemlerde, yine dernek tarafından belirlenen tıp, master ve doktora öğrencilerine araştırma ve eğitim bursu sağlamak,
 18. Tüzükte belirtilen bu çalışma konuları ve biçimleri sınırlayıcı olmayıp, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer çalışmalarda kullanılabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek bilim, araştırma, eğitim ve sosyal faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

 

TÜZÜĞÜN ORJİNAL HALİNİ (İDARİ YAZI İLE) GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ