Hakkımızda

İstanbul Romatoloji Araştırmaları Derneği 2017 yılında kuruldu. Romatolojik alanda daha çok moleküler düzeydeki araştırmaları desteklemek için kuruldu. Dernek, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi alanında kurulan, eseas konusu inflamasyon (iltihap ) olacak olan, " İnflamasyon Araştırma Ünitesi'nin teknolojik alt yapısının oluşturul ması, araştırıcıların yetiştirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasını ana amacı olarak benimsemiştir.